Yayasan Trisakti 10 Tahun Berjuang di Jalur yang Benar

Penulis: Eben Ezer Siadari
Penerbit: Yayasan Trisakti,2013
Deskripsi: Buku ini mengurai perjuangan Yayasan Trisakti, satu-satunya badan hukum pembina dan penyelenggara Universitas Trisakti yang sah,
yang selama satu dekade lebih, teguh dan kukuh menempuh jalur hukum untuk mendapatkan haknya kembali dari cengkaraman Thoby Mutis, rektor yang semula diangkat, lalu diberhentikan oleh yayasan, namun melakukan pembangkangan dan menguasai secara melanggar hukum universitas itu.

Membaca buku ini dan mengikuti dari dekat perjuangan Yayasan Trisakti, akan memberi pelajaran dan hikmah bagi siapa saja yang berkecimpung di dunia pendidikan, terutama mereka yang masih mempunyai idealisme mencerdaskan bangsa, untuk selalu waspada dan tidak membiarkan lagi adanya insan-insan pendidik yang menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kedudukan tanpa mengindahkan nilai-nilai luhur kecendekiawanan.

No comments: